V O L Á M   S A  R A D O  ,  T E Š Í  M A  !


Nič dôležitejšie ako láska neexistuje. 
Nemyslím tú lásku fyzickú, ale pocit.
Keď ju máš, vieš to. 
Nemusíš ju hľadať. 
Je to rodina. Brat, sestra, mama. 
Je to žena, dcéra, syn. 
Tvoj vesmír.Rado