V O L Á M   S A  R A D O  ,  T E Š Í  M A  !,,každá živá bytosť je majstrovské dielo, napísané prírodou a upravené evolúciou"